Stichting Psycho-Sociale Opleidingen

Disclaimer & Klachtenprocedure

Disclaimer

De tekst van deze website wordt in het jaar, voorafgaand aan het beginnende studiejaar, geschreven. Het kan zijn dat door ontwikkelingen wijzigingen plaats vinden.
Bij het geen doorgang vinden van een opleiding/cursus worden inschrijf-/administratiekosten teruggestort.
Op generlei wijze kan een cursist de Academie verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van een cursus, noch uit de basisopleiding, noch uit de voortgezette of andere opleidingen.
De directie van de Academie SPSO behoudt zich het recht voor om curricula te veranderen of aan te passen, ook wanneer een cursus reeds is aangevangen.
De Academie verzorgt opleidingen in de geestelijke hulpverlening. Studenten worden opgeleid tot hulpverlener en zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor het eigen proces; de opleiding kan niet als ‘therapeutische hulp’ worden gebruikt.
Studenten van de Academie kunnen tijdens of na de studie opgaan voor een erkend Bachelor traject SPH of MWD, door een samenwerkingsverband met een erkende hogeschool. Het moge duidelijk zijn dat aan dit traject geen rechten verbonden kunnen worden, omdat wij hierin afhankelijk zijn van derden.

De inhoud van deze website is met zorg door de SPSO samengesteld.
Echter, waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. Onverhoopte, eventuele fouten in deze website zijn dan ook voorbehouden.

Klachtenprocedure

Indien een student klachten heeft t.a.v een tentamen, werkstuk of eindexamenonderdeel of de uitslag daarvan of een klacht van andere aard, kan deze hiervan direct mededeling doen aan de directeur. Binnen een week krijgt de student hierop een reactie. Tegen de beslissing van de directie kan schriftelijk in beroep gegaan worden bij het bestuur van de stichting. Het oordeel van het bestuur is bindend.
De contact-gegevens voor het bestuur zijn: Bestuur SPSO, p/a Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO.

Scroll naar boven