Lezingen en workshops

Esoterisch Christendom

Inhoud

Naast het kerkelijke christendom is er altijd sprake geweest van een esoterische traditie. Dat is ook heel duidelijk geworden na de vondst van de spectaculaire Nag Hammadi-geschriften in de vorige eeuw. De vondst bevatte 52 voornamelijk vroegchristelijke geschriften met daarin verloren gegane evangeliën als die van Thomas, van Filippus en een evangelie van de Waarheid. In deze workshop staan we even stil bij het begrip ‘esoterisch’. Dan plaatsen we het kerkelijke christendom in een veel groter geheel. Het christendom is niet uit de lucht komen vallen, het kent een voorgeschiedenis. Aan de orde komen uiteraard de gestalte van Jezus, maar ook de betekenis van Maria Magdalena, het Logosbegrip, Eros en de angst voor het vrouwelijke en de seksualiteit in het exoterische christendom vanaf de tweede eeuw.

Docent

Drs Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele werken over het vroegste christendom, mystiek, esoterische stromingen, androgynie, gnosis en hermetisme. Hij is medevertaler van De Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Jacob Slavenburg verzorgt verschillende colleges aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO

Praktische informatie:

Prijs:
€ 125,=, inclusief onbeperkt koffie en thee

Locatie:
Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO
Amersfoortseweg 59 – Huis ter Heide (nabij Soest)

Tijden:
ochtend : 10.15 – 13.00 uur
middag : 13.30 – 16.15 uur

Inschrijving:
1) Per mail aan : adm@spso.nl
én
2) betaling door overmaking van € 125,= op rekening :
NL16 INGB 0005 567726, ten name van de SPSO.

Algemene voorwaarden :
Door in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de opleiding, zoals deze gepubliceerd staan op onze website.

Annulering:
Enkel mogelijk 2 weken voorafgaand aan de lezing of workshop. Annulering op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Noot:
Na inschrijving krijg je een bevestiging van de administratie van de opleiding.
In de week voorafgaand aan de lezing of workshop krijg je verdere (zaal-)informatie toegestuurd.

Scroll naar boven