Lezingen en workshops

Jungiaanse Psychologie

Inhoud

In deze workshop zal worden toegelicht wat Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft aangereikt. Begeleiders en degenen die begeleid willen worden kunnen hier een leidraad aan ontlenen om in de diepten van het innerlijk tot kennis van zichzelf te komen. Veelal zijn begrippen van Jung zoals schaduw, collectief onbewuste en individuatie reeds bekend. Tijdens deze workshop zullen benaderingen aan bod komen hoe alchemistische beeldtaal in ieder anders werkzaam is en evenzo hoe (archetypische) symbolen in tekeningen (en in scheppende kunst, literatuur en muziek) en in dromen tot uitdrukking komen. Daartoe zullen enkele mythologische beelden ter sprake komen evenals andere bronnen van oorsprong van beeldtaal.

Naast het bovenstaande zal benadrukt worden hoe Jung in het schouwen van het religieuze van het innerlijk een richting aanreikt tot diepere zelfkennis. Hierin verweeft Jung zienswijzen uit bronnen van wijsheid van het Westen (Griekse godinnen, tegenstelling van het Dionysische en Apollinische, en Europese varianten zoals door Bergson geformuleerd), het oorspronkelijke Perzië (Zarathustra, Ibn 'Arabï), het Oosten (India, China, Indianen) en hoe deze doorwerken in diepere lagen van het collectieve innerlijk.

Docent

Ko Vos is vanaf het ontstaan van onze opleiding medevormgever, docent en trainer van onze diverse studieprogramma’s.Hij is docent toegepaste psychologie en filosofie en trainer in het HBO en in het management van profit en non-profit organisaties.Hij specialiseerde zich in onderwerpen als reïncarnatie, hypnotherapie, Jungiaanse therapie, filosofie, dromen en bewustwording. Hij benadert de dynamiek van het leven vanuit het spanningsveld tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke. Ko Vos is tevens auteur van verschillende boeken over bewustwording.

Praktische informatie:

Prijs:
€ 125,=, inclusief onbeperkt koffie en thee

Locatie:
Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO
Amersfoortseweg 59 – Huis ter Heide (nabij Soest)

Tijden:
ochtend : 10.15 – 13.00 uur
middag : 13.30 – 16.15 uur

Inschrijving:
1) Per mail aan : adm@spso.nl
én
2) betaling door overmaking van € 125,= op rekening :
NL16 INGB 0005 567726, ten name van de SPSO.

Algemene voorwaarden :
Door in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de opleiding, zoals deze gepubliceerd staan op onze website.

Annulering:
Enkel mogelijk 2 weken voorafgaand aan de lezing of workshop. Annulering op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Noot:
Na inschrijving krijg je een bevestiging van de administratie van de opleiding.
In de week voorafgaand aan de lezing of workshop krijg je verdere (zaal-)informatie toegestuurd.

Scroll naar boven