Lezingen en workshops

Trauma en PTSS

Inhoud

Richard diende na een aantal zeer ingrijpende ervaringen zijn loopbaan als (leidinggevend) militair noodgedwongen los te laten. Na een lange innerlijke zoektocht begon hij zijn opgedane kennis en ervaring te vertalen naar het trainen en begeleiden van individuele cliënten, groepen en collega hulpverleners. Hij geeft trainingen in zelfsturing, persoonlijke kracht, leiderschap en hij specialiseerde zich in mindfulness en hulp bij trauma-gerelateerde thematiek.

Volgens een aantal specialisten op het gebied van trauma hulpverlening zijn trauma’s een onontkoombaar feit, maar hoeven geen levenslange veroordeling te zijn. Volgens hen kunnen trauma’s niet alleen worden genezen, maar kunnen met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfs transformerend werken. Peter Levine geeft aan dat het de hel op aarde kan zijn, maar dat een verwerkt trauma een geschenk van de goden is. Een trauma kan de drijvende kracht zijn achter een psychologisch, sociaal en spiritueel ontwaken en vele mystici, filosofen en geleerden onderschrijven dit standpunt.

In deze workshop zal er gewerkt worden met de fases van herstel zoals deze in de literatuur worden beschreven. Er zal worden ingegaan op wat de rol van de hulpverlener in iedere fase kan zijn, welke interventies daarbij ingezet kunnen worden en hoe men de basis kan leggen voor heling en transformatie. Er zal ruimte zijn om eigen voorbeelden in te brengen en er zullen meerdere oefeningen getraind worden. Dit zijn onder andere oefeningen in zelfregulatie en er zal gewerkt worden met verschillende handvatten uit de positieve psychologie. We zoomen in op hulp- en (persoonlijke) krachtbronnen en maken daarbij ook gebruik van beeldtaal/imaginatie. De deelnemers zijn na de workshop in staat deze praktische handvatten in de praktijk te brengen.

Docent

Richard van Holsteijn werkte twintig jaar als (leidinggevend) militair bij verschillende onderdelen van het ministerie van defensie. Hij hield zich voornamelijk bezig met het opleiden, trainen en begeleiden van teams en was daarnaast werkzaam als operationeel adviseur. Na een aantal zeer ingrijpende ervaringen diende hij deze loopbaan noodgedwongen los te laten en na een lange zoektocht begon hij zijn opgedane kennis te vertalen naar het coachen en trainen van individuen en groepen in het bedrijfsleven.

Hij is inmiddels werkzaam als senior coach en (mindfulness)trainer bij Balans en Impuls. Dit is een bureau voor coaching, training en psychodiagnostiek. Hier geeft hij, op basis van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek van Eurelings-Bontekoe, individuele begeleiding aan cliënten met een zeer breed scala aan hulpvragen. Ook geeft hij groepstrainingen met als onderwerpen zelfsturing, persoonlijke kracht, mensgericht management/leiderschap en specialiseerde hij zich in mindfulness en yoga.Richard is aan de Academie afgestudeerd als Transpersoonlijk Counselor en heeft een integrale visie geschreven over de wegen naar het transformeren van psychisch trauma. Als docent verbonden aan de Academie geeft hij de colleges, workshops en verdiepende trainingen over trauma en PTSS zoals deze door de SPSO worden aangeboden.

Praktische informatie:

Prijs:
€ 125,=, inclusief onbeperkt koffie en thee

Locatie:
Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO
Amersfoortseweg 59 – Huis ter Heide (nabij Soest)

Tijden:
ochtend : 10.15 – 13.00 uur
middag : 13.30 – 16.15 uur

Inschrijving:
1) Per mail aan : adm@spso.nl
én
2) betaling door overmaking van € 125,= op rekening :
NL16 INGB 0005 567726, ten name van de SPSO.

Algemene voorwaarden :
Door in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de opleiding, zoals deze gepubliceerd staan op onze website.

Annulering:
Enkel mogelijk 2 weken voorafgaand aan de lezing of workshop. Annulering op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Noot:
Na inschrijving krijg je een bevestiging van de administratie van de opleiding.
In de week voorafgaand aan de lezing of workshop krijg je verdere (zaal-)informatie toegestuurd.

Scroll naar boven