Lezingen en workshops

Zingeving en Spiritualiteit

Inhoud

Omgaan met de dood, afscheid, de zingeving van het leven en spiritualiteit zijn de onderwerpen die Marinus van den Berg aan het hart liggen. Een begaafd spreker, die vanuit oprechtheid de luisteraar raakt; waarbij aan de basis van iedere zin, van ieder woord medemenselijkheid ten grondslag ligt.

Docent

Marinus van den Berg (1947) is geestelijk verzorger, pastor en priester. Hij werkte in verpleeghuizen, in Apeldoorn en Almelo, en Rotterdam en in het hospice Cadenza en na zijn pensioen twee jaar een dagdeel in het revalidatiecentrum Intermezzo In Rotterdam voor ex-covidpatienten. Hij publiceerde van het perspectief van zingevingsvragen over afscheid, rouw , verlies en zorg. Ontmoeting staat voor hem centraal. Schreef o.a. de vreugde van het luisteren en ode aan de eenzaamheid (ten have) In juni 2022 verschijnt Elke dag is een dag. Elke dag kan en bron voor zin zijn. Wat en wie zijn bronnen die van waarde zijn? Luisteren dat oor heeft voor verscheidenheid kan mensen verbinden. De samenkomst zal interactief zijn.

Praktische informatie:

Prijs:
€ 125,=, inclusief onbeperkt koffie en thee

Locatie:
Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO
Amersfoortseweg 59 – Huis ter Heide (nabij Soest)

Tijden:
ochtend : 10.15 – 13.00 uur
middag : 13.30 – 16.15 uur

Inschrijving:
1) Per mail aan : adm@spso.nl
én
2) betaling door overmaking van € 125,= op rekening :
NL16 INGB 0005 567726, ten name van de SPSO.

Algemene voorwaarden :
Door in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de opleiding, zoals deze gepubliceerd staan op onze website.

Annulering:
Enkel mogelijk 2 weken voorafgaand aan de lezing of workshop. Annulering op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Noot:
Na inschrijving krijg je een bevestiging van de administratie van de opleiding.
In de week voorafgaand aan de lezing of workshop krijg je verdere (zaal-)informatie toegestuurd.

Scroll naar boven