Bij- en nascholing

Familie-opstellingen

Deze kortdurende module Familieopstellingen staat onder de bezielende leiding van Anja Brasser en is bedoeld voor hulpverleners, artsen, coaches en allen die in psychische begeleiding werkzaam zijn en vanuit een integrale levensvisie willen werken. 

Anja Brasser studeerde sociale pedagogie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in groepsdynamica. Bij het Bert Hellingerinstituut Nederland heeft zij zowel de opleiding voor Organisatieopstellingen als de vervolgopleiding Familie­opstellingen afgerond. Zij geeft sinds 2001 in binnen- en buitenland workshops Familie- en Organisatieopstellingen. Zij leidt zowel workshops met open inschrijvingen, als in-company trainingen. Als zelfstandig coach geeft zij tevens individuele opstellingen.

Van haar hand verschenen twee boekjes n.l. : ‘Organisatieopstellingen binnen intervisie’ en ‘Individuele opstellingen binnen coaching’.

Familieopstellingen zijn een diepgaande manier om te onderzoeken wat de cliënt in de weg staat om zijn leven te leiden zoals hij/zij dat graag zou willen; het betreft een integratie van tot op dat moment onbewuste bewegingen in de psyche van de mens.

In deze driedaagse module focussen we op drie vormen van opstellingen:

 1. Individuele opstellingen om een op een te kunnen toepassen 
 2. Loopbaan- en supervisieopstellingen 
 3. Gezondheid, lichaam en ziel

We werken zowel een op een waarbij je de methode individueel kunt toepassen d.m.v. blaadjes papier of voorwerpen als plenair waarbij elkaar gebruiken als representant.

Het is van belang als je je inschrijft kennis te nemen van de ter zake doende literatuur. Het komt je kennis en kunde ten goede. Voor de eerste bijeenkomst word je gevraagd een genogram te maken van je familie van herkomst. Het heeft een bijzondere meerwaarde om veel te oefenen. Oefenen kan met deelnemers van de module of met mensen vanuit je eigen netwerk. Oefening baart nog steeds kunst!

Inleiding:

Het oorspronkelijke gezin en de familie als geheel heeft een heel eigen en onbewuste dynamiek. Dit speelt een rol in de vorming als mens en als man of vrouw en het levensgevoel.

Het eigen persoonlijke proces is o.a. beïnvloed door de familiekrachten, die binnen het collectieve familiesysteem een vaak onbewuste uitwerking hebben op iedereen binnen het systeem. Bewustwording van hoe het in een specifieke situatie heeft gewerkt en met name het opheffen van verborgen loyaliteiten die nog werkzaam zijn kan veel ruimte, vrijheid en rust geven zodat men meer in contact komt met de eigen levensopdracht en levenskracht.

De deelnemers aan deze scholing werken d.m.v. het opstellen en representeren mee aan het aan de oppervlakte komen van deze "verborgen" dynamiek.

Ook als men ervaring heeft met therapie of andere vormen van persoonlijke en spirituele groei kan het deelnemen aan een familieopstelling heel vaak de ontbrekende schakel opleveren. Het is b.v. elke keer weer indrukwekkend om te zien hoe veel invloed de vorige generaties van een familie kunnen hebben in het leven van mensen van die familie in het nu.

D.m.v. een opstelling wordt duidelijk wat het innerlijk beeld is, door dat innerlijk beeld en de beleving in beweging te brengen ontstaat er verandering. Het “veld” maakt het mogelijk dat er informatie vrij komt.

Driedaagse module Systemische opstellingen.

Dag 1: Individuele opstellingen

Deze eerste dag is een onderdeel van een driedaagse cursus. Individuele systemische opstellingen kun je een op een toepassen met een coachee. 

Je kunt met verschillende attributen een individuele opstelling doen. Gedurende deze dag maak je daar kennis mee. Het is aan te raden van te voren het boekje over Individuele opstellingen gelezen te hebben. (Titel: Individuele opstellingen bij coaching: Jeroen Hendriksen, Anja Brasser. )

Programma:

 1. Voorstelronde waarin je je ervaring deelt en je motivatie 
 2. Inleiding Individuele systemische opstellingen. 
 3. Oefenen met het genogram n.a.v. voorbeeld sessie 
 4. Oefenen met verschillende vormen van individuele opstellingen 

Van de inleiding wordt na afloop van de cursusdag de power point presentatie naar je toegestuurd per mail. 

Het is belangrijk een met de hand getekend genogram mee te nemen. Hierin teken je je (voor)ouders tot en met je grootouders. Op internet is hier veel over te vinden. Het staat uitgebreid beschreven in het boek van Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard.

Meenemen: graag kleine voorwerpen meenemen om samen mee te kunnen oefenen. Voor A4 blaadjes wordt gezorgd.

Hierbij vind je ook een aantal familiethema’s. Het is zeer aan te bevelen daar serieus naar te kijken. Het is voor deelname een voorwaarde om zelf een opstelling ondergaan te hebben met een eigen vraag/thema.

Literatuur:
Jeroen Hendriksen, Anja Brasser: ‘Individuele opstellingen binnen coaching’.
Naslagwerk: Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard: ‘Vonken van verlangen’.

Dag 2: Loopbaan- en supervisievragen

Tijdens je werk binnen een organisatie of in eigen praktijk loop je soms tegen vragen aan waar een systemische opstelling veel inzicht in kan geven. En daarnaast kun je onderzoeken wat inspirerend werken in een bepaalde situatie in de weg staat. Het boeiende van loopbaanvragen is dat zowel de werkomgeving als je eigen familieachtergrond hier een rol in kunnen spelen. 

Bij supervisievragen kun je vragen opstellen n.a.v. een cliënt waar je tegen een onbekende hindernis aan loopt. Wat staat er in de weg zodat het niet het resultaat heeft wat ik graag wil. Dat kan in eigen praktijk zijn of in een instelling. Je stelt dan zowel jezelf op als professional, de cliënt, eventueel de instelling, en dat wat er in de weg staat om tot een gewenst resultaat te komen. En dat wat is er nodig om het issue op te lossen! 

Programma:

 1. Inleiding Loopbaan- en supervisievragen
 2. Oefening in tweetallen n.a.v. deze thema’s 
 3. Plenaire opstellingen n.a.v. deze thema’s
 4. Ruimte voor vragen n.a.v. de vorige bijeenkomst.

Literatuur:
Jan Jacob Stam: ‘Het verbindende veld’;
Jeroen Hendriksen en Anja Brasser: ‘Organisatieopstellingen binnen Intervisie’.

Dag 3: Gezondheid, lichaam en ziel

In deze tijd worden we uitgedaagd om zorgvuldig met onze gezondheid om te gaan. Hoe verhoud onze gezondheid zich tot ons lichaam en onze ziel?

Wat staat erin de weg om optimaal gezond te kunnen zijn? Recent mocht ik een opstelling doen voor een cliënt die aan het herstellen was van een virusinfectie.

Het was bijzonder om te zien hoe het virus toegang had tot haar lichaam. En wat er nodig was om optimaal te herstellen. Door de opstelling kon haar ziel zich dieper verankeren in haar lichaam.

Programma:

 1. Inleiding gezondheid, lichaam, en ziel 
 2. Oefening in tweetallen
 3. Plenaire opstelling n.a.v. dit thema
 4. Vragen n.a.v. de vorige bijeenkomst en door te zelf te oefenen.

Literatuur:

Stephan Hausner: ‘Zelfs als het mij mijn leven kost’; Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen.

Voorwaarde tot deelname:

Bij het leren van opstellingen is het van belang minimaal één eigen familieopstelling te hebben gedaan, individueel of in een groep (indien dit onderdeel ontbreekt kan dit individueel worden aangepast. Een deelname als representant is niet voldoende.)

Het tekenen van en inzicht hebben in het genogram van je familie strekt tot aanbeveling.

Werkwijze:

Na een korte introductie werken we veel met opstellingen en het persoonlijk proces van de deelnemers. 

Je leert het meest van je eigen opstellingen, dus waar je zelf een vraag inbrengt en daarnaast door het deelnemen aan een opstelling als representant.

Tijdens het programma wordt afwisselend gewerkt met 

 1. theorie
 2. oefeningen n.a.v. opdrachten in kleine groepen 
 3. plenaire opstellingen 

In overleg is het eventueel mogelijk de cursus op te splitsen in drie afzonderlijke dagen.

Algemeen

Het betreft een korte en intensieve opleiding waarbij gevraagd wordt verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling.

Van de deelnemers wordt gevraagd tijdens de opleiding te oefenen met opstellingen, met elkaar of met mensen uit het eigen netwerk. Er is hiermede rekening gehouden in de planning van de scholingsdata, zodat de cursisten voldoende tijd hebben dit met elkaar tussentijds te organiseren.

Eindtermen

Na afloop ken je en begrijp je systemische principes en kun je deze toepassen. Er wordt het certificaat Familieopstellingen uitgereikt na afronding van de cursus, gebaseerd op aanwezigheid en evaluatie van Anja Brasser.
(Bijwonen van de eerste dag is verplicht voor certificatie.)

Een werkstuk wordt gemaakt en literatuurstudie gevraagd.

Vorm

Cursusduur: 3 zaterdagen
Voor informatie over kosten en data neem je contact op met de administratie: adm@spso.nl
Groep: minimaal 6 personen, maximaal 12 personen

Navigatie

_____________________

Meer informatie

Voor meer informatie

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven