Stichting Psycho-Sociale Opleidingen

Organisatie en algemene informatie

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • stichtingsbestuur SPSO (Stichting Psycho-Sociale Opleidingen)
  • directie
  • administratie
  • docenten en trainers

Stichtingsbestuur en directie

Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoording voor de opleiding; de directie draagt zorg voor het totale management van de opleiding.

SPSO staat voor Stichting Psycho-Sociale Opleidingen en de naam Academie Integrale Menswetenschappen (AIM) is bijgevoegd, omdat dit de integrale mensvisie uitdraagt.

Administratie

  • Tel: 030 280 38 19 (telefonisch spreekuur : iedere di t/m vrij 10.00 – 12.00 uur)
  • E-mail administratie: adm@spso.nl
  • Website: www.spso.nl
  • KvK: 41203185
  • Rekeningnummer NL 16 INGB 0005 567 726, ten name van de SPSO.

Locatie, bereikbaarheid en herkomst studenten

Alle opleidingen en cursussen worden gegeven in Huis ter Heide,
nabij Utrecht.

Scroll naar boven